Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/clients/client133/web817/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4041 BiathlonNMNM.cz

Pro návštěvníky

VSTUP OSOB ZVLÁŠŤ TĚŽCE POSTIŽENÝCH ZTP A ZTP/P

Organizační výbor Světového poháru v biatlonu 2016 usiluje o maximální zpřístupnění a zajištění možnosti zhlédnutí sportovních soubojů návštěvníkům s omezenou mobilitou i s těžkým postižením.

Významnou podporou je umožnění bezplatného vstupu na tribuny stadionu Vysočina arény pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Na tribuně D bude zbudována plošina pro komfortní stání invalidních vozíků, samozřejmostí jsou dostupná bezbarierová WC i občerstvení. Rezervovaná budou rovněž i parkovací místa přímo v areálu – ty však mají omezenou kapacitu a jejich dostupnost nelze vzhledem k zájmu nárokovat.

Postup při vstupu ZTP a ZTP/P – vlastní mobilita bez invalidního vozíku

Pro vstup osob, které zvládnou vlastní přesun bez nutnosti použití invalidního vozíku, se postačí při průchodu přes turnikety prokázat kontrole platným průkazem ZTP.

Postup při vjezdu do areálu a nárok na parkování

Pořadatelé mají k dospozici omezený počet parkovacích míst pro osoby, držitele platného průkazu ZTP a ZTP/P, které současně vlastní platný parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (podle zákona č. 133/2011) přímo v areálu Vysočina Areny.

K vjezdu a parkování je třeba se zaregistrovat v kanceláři organizačního výboru SP v biatlonu a obdržet potvrzující e-mail o tom, že jste na seznamu osob s povolením k vjezdu a parkování.

Žádost je třeba adresovat na kontaktní e-mail kanceláře OV SP v biatlonu office@biathlonnmnm.cz.

K elektronické žádosti prosím připojte údaje:

  • jména a počet osob
  • uveďte konrétní soutěžní dny, během kterých navštívíte soutěže světového poháru
  • v příloze připojte rovněž kopii průkazu ZTP, ZTP/P a platného parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Následně budete vyrozuměni o evidenci a zařazení na seznam pro pořadatele, kteří zajišťují vjezd do areálu. Bez uvedené nelze zajistit dostupná místa pro parkování a na tribuně.

Posledním termínem, do kterého můžete adresovat své žádosti o rezervaci míst je 16. září 2016.

Vyhrazená místa pro osoby ZTP, ZTP/P

Osoby ZTP mohou zaujmout libovolná místa na tribuně i na trati.

Vyhrazená místa jsou zajištěna pro ZTP/P a nachází se na tribuně D – spodní řada (30m2 = 15 míst)

Kapacita obou těchto míst je omezena a pro jejich rezervaci je třeba se registrovat na e-mailu office@biathlonnmnm.cz nejpozději do 16. září 2016.

Kapacita bude naplňována v závislosti na pořadí doručených žádostí!

Tribuna s ZTP

Tribuna s ZTP

Partneři IBU / IBU Partners
Partneři OV / OC partners
Dodavatelé OV / OC suppliers
Mediální partneři / Media partners

All rights reserved © Český svaz biatlonu 2016