Nový a atraktivnější koncept tratí a diváckého zázemí ve Vysočina Areně!

Zajímavých změn a vylepšení se dočkají závodníci, fanoušci i diváci u televizních obrazovek při III. kole Světového poháru sezóny 2018/2019 v Novém Městě na Moravě 20. – 23. prosince. O co se jedná? Zjednodušeně a stručně řečeno jiný bude výjezd ze stadionu i příjezd na stadion Vysočina Areny, což s sebou přináší další sekundární efekty.

Jak konkrétně bude změna tratí vypadat?

Po startu, resp. po průjezdu z trestného kola, nezamíří závodníci do podjezdu, ale směrem k diváckému sektoru trati H, tzv. „Modříňáku“ – tedy do místa původního závěrečného stoupání. Nyní jej však absolvují v obráceném gardu. Přibližně za půlkou sjezdu odbočí vpravo zpět ke stadionu a najedou pod most stadionu, kde se již napojí na původní směr tratí.

Příjezd na stadion/střelnici včetně závěru závodu pak nově povede přes louku pod stadionem, kde závodníci vystoupají až na nadjezd („velbloud“), který představuje jakousi vstupní bránu stadionu.

Proč ke změně tratí dochází?

Jde o naplnění dlouhodobého požadavku Mezinárodní biatlonové unie (IBU), televizních společností i držitele marketingových práv firmy Infront. Uvedená varianta umožní přehlednější televizní pokrytí či změnu v rozmístění mezičasů, což také ocenění diváci u televizních obrazovek.

Co s sebou změna tratí přináší?

Především významné rozšíření původního sektoru H, který byl dosud jen stísněný v „Modříňáku“. Nová tribuna vznikne na louce pod stadionem, přičemž i louka samotná nabídne daleko větší a přehlednější prostor pro volný pohyb diváků podél tratí, například jako v Anterselvě nebo Hochfilzenu. Z organizačního hlediska se touto variantou otevírají nové plochy pro divácké zázemí sektoru H – zpevněné plochy umožní rozmístit dostatečný počet stánků s občerstvením i mobilních toalet. Samozřejmostí bude pokrytí sektoru velkoplošnou obrazovkou. I samotný přístup do nově vzniklého sektoru H bude daleko komfortnější než v případě „Modříňáku“.

Co je v souvislosti se změnou tratí podstatné?

Věříme, že fanoušci tuto změnu přivítají. Nabídneme jim možnost doslova nasát atmosféru samotného stadionu, jenž nyní bude s diváckým úsekem H vizuálně propojen. Nebude totiž realizována tribuna nad velbloudem, jako tomu bylo v roce 2016. Držitelé vstupenek do sektoru H budou mít navíc příležitost vidět závodníky na trati hned dvakrát, a to na počátku každého okruhu ve sjezdu a v závěru ve stoupání před cílem. Budou svědky dramatických soubojů přes legendární „velbloud“ až takřka do samého finále! Právě před jejich zraky se bude rozhodovat!

Co čeká sportovce?

Strmé stoupání na louce bezprostředně před střelnicí, resp. cílem, rozdá karty pro nejednu dechberoucí zápletku. Jak se sportovci s novou situací vypořádají? Uvidíme v samotných závodech!

Co na změnu říká IBU?

Návrh změny koncepce tratí již odsouhlasila technická komise Mezinárodní biatlonové unie stejně jako zástupci Eurovize, kteří plně chápou benefity nové varianty tratí.

Autor: Tomáš Hermann
Foto: Michal Jilka

Partneři OV / OC partners
Dodavatelé OV / OC suppliers
Mediální partneři / Media partners

All rights reserved © Český svaz biatlonu