FAQ/Dotazy

AREÁL

Co si nemůžu vzít s sebou do areálu Vysočina arény?

Do prostoru areálu je zákaz vstupu s níže uvedenými předměty:

 • nápoje obsahující alkohol a jakékoliv druhy drog
 • nebezpečné předměty, tyče delší 1m, laserová ukazovátka, které mohou být použity jako zbraně, střely nebo by mohly způsobit újmu třetím osobám nebo jejich majetku
 • deštníky (klasické i skládací) – v případě deště doporučujeme vzít si pláštěnku
 • skleněné obaly, plechovky, lahve, hrnky, které mohou být rozbitelné a tříštitelné; nebo podobné zejména ostré předměty. Kovové nerozbitné termosky je možné do areálu vzít.
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky
 • pyrotechnické předměty, pochodně, zbraně a jekékoliv předměty, které mohou být nebezpečné pro jejich snadné vzplanutí
 • nadměrné předměty jako skládací křesla, kočárky, sáňky, lyže, kola apod.
 • veškerá zvířata, zejména psy
 • předměty vytvářející hluk jako například sirény, houkačky
 • předměty nebo jakékoliv způsoby (oblečení, vlajky) propagující rasismus, xenofobii, nebo s obsahem propagující násilí , vulgární, hanlivé nebo dobrým mravům odporující slogany

Mohu v areálu fotit zrcadlovkou?

Ano, ale bez použití rozměrných teleobjektivů, kterými byste mohli omezovat ostatní diváky. Žádná z takto pořízených fotografií nesmí být komerčně použita.

Je možné vzít do areálu psa?

Do areálu není možné vzít psa ani jakékoli jiné zvíře.

Je možné vzít psa ke tratím?

Ke tratím je možné si psa vzít, avšak jeho majitel musí zabezpečit vodítkem proti volnému pohybu.

Je ve Vysočina Aréně vymezené speciální místo pro vozíčkáře?

Ano, pro vozíčkáře (handicapované osob na invalidním vozíku) je vymezené speciální místo, a to na tribuně D. Počet míst pro vozíčkáře je však z bezpečnostních důvodů v areálu Vysočina NMNM kapacitně omezené.

V případě, že má vozíčkář doprovod, musí mít tento samostatnou vstupenku?

Doprovod vozíčkáře s průkazkou ZTP musí mít samostatnou vstupenku. Doprovod vozíčkáře s průkazkou ZTP/P samostatnou vstupenku mít nemusí.

Kam si můžu odložit lyže?

Lyže je nutné ponechat doma, úschovna není zajištěna.

Co když s sebou budu mít věc, se kterou je vstup do areálu zakázán?

Nejlepší je takovou věc s sebou do areálu nenosit. Všechny zakázané věci, které bude mít návštěvník u sebe, musí odložit před vstupem do areálu.

Kdy se Vysočina aréna otevírá?

Aréna (pokladny a turnikety) se otevírá divákům vždy cca 4 hodiny před startem závodu. Doporučujeme sledovat podrobný program závodů SP.

Kdy se Vysočina aréna zavírá?

Aréna se zavírá 1 hodinu po skončení závodu. Při opouštění areálu je návštěvník povinen projít výstupním turniketem a deaktivovat vstupenku (akreditaci, voucher).

Mohu v průběhu dne opustit areál a poté se vrátit zpět?

Ano můžete, ALE je nutné se při opuštění areálu odhlásit na turniketu, aby po návratu mohla být vstupenka znovu načtena. Pokud se návštěvník neodhlásí a opustí areál, nebude do něj již znovu vpuštěn!!!!

Je povoleno používat v areálu dalekohledy?

Vstup do areálu Vysočina arény a používání dalekohledů je povoleno.

Vstupenky na tribunu jsou na stání nebo k sezení?

Všechny vstupenky na tribunu jsou na stání. Na sednutí je VIP stan.

VSTUPENKY

Kde všude si můžu koupit vstupenky?

Vstupenky je možné koupit pouze online na webu přes Ticketlive (vstupenky).

Jak je to se vstupenkou pro děti?

Také děti musí mít vstupenku vzhledem k omezené kapacitě areálu. Pro děti do 120 cm je nutné pořídit vstupenku za 1 Kč spolu při koupi dospělé vstupenky.

Co když vstupenku po vstupu do areálu ztratím?

Ztráta vstupenky může být problém. Vstupenku je třeba si hlídat, mít ji stále u sebe a předložit při náhodné kontrole (nejčastěji při vstupu na konkrétní tribunu). V případě, že se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, může být z areálu vyveden.

Dostanu se do areálu Vysočina arény po začátku závodu?

Určitě ano, vstupy nebudou po zahájení závodu uzavírány, budou otevřené po celou dobu závodu.

V případě VIP vstupenky postačí tato vstupenka nebo je nutná akreditace?

VIP vstupenky jsou dostačující, není třeba akreditace. VIP vstupenky opravňují ke vstupu do areálu, do VIP stanu, do VIP zóny. Při vstupu do VIP stanu obdrží majitel VIP vstupenky jednorázovou identifikační pásku odlišné barvy pro každý závodní den!!!

Vrací se vstupenky v případě nekonání akce?

V případě zrušení akce v samotný den závodu z důvodu extrémních klimatických podmínek (mlha, silný vítr atd.) organizátor vstupné nevrací. Vstupné se vrací pouze v případě, kdy bude závod zrušen dlouhodobě před plánovaným termínem v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky (např. nedostatek sněhu).

Budou v prodeji i vstupenky k tratím?

Vstupné k tratím při SP 2020 bude zpoplatněno. Předprodej vstupenek k tratím začne v průběhu léta (po schválení přesné podoby tratí ze strany IBU). Organizační výbor SP 2020 vyčlení pro jednotlivé závody vybrané divácké úseky s velkoplošnými obrazovkami s televizními přenosy závodů a dalším diváckým servisem, např. občerstvením.

Platí vstupenka na stadion i do sektorů u tratí?

Ne. Z kapacitních důvodů není možné měnit určení vstupenek. Se vstupenkou na stadion lze skutečně vstoupit výhradně do sektoru tribuny, pro který je vstupenka určena.

PARKOVÁNÍ OSOBNÍ VOZIDLA

Kde mohou parkovat osobní vozidla?

Osobní vozidla mohou parkovat výhradně na těchto odstavných parkovištích (přehled parkovišť najdete zde):

 • Nové Město na Moravě
 • Maršovice
 • Žďár nad Sázavou

 

Kolik stojí parkovné na odstavných parkovištích?

Parkování na odstavných parkovištích je zdarma.

Lze si parkoviště předem rezervovat?

Místo na parkovišti předem rezervovat nelze, v případě obsazenosti parkoviště budou návštěvníci odkázáni na nejbližší volné parkoviště. Proto doporučujeme přijet s dostatečnou časovou rezervou.

PARKOVÁNÍ AUTOBUSY S KLIENTY

Kde mohou parkovat autobusy? Je možné klienty fun busů vysadit u vstupu?

Autobusy mohou parkovat na parkovišti v blízkosti nádraží NMNM na ulici Nezvalova.

Kolik stojí parkovné a jak dlouho tam může autobus stát?

Parkování je zdarma. Délka stání není omezena, autobusy musí opustit parkoviště po skončení závodu.

Lze si parkoviště předem rezervovat?

Místo na parkovišti předem rezervovat nelze, v případě obsazenosti parkoviště budou návštěvníci odkázáni na nejbližší volné parkoviště.

ZÁVODY A PROGRAM

Od kdy jsou přístupné tribuny, od kdy jsou přístupné VIP sekce?

Všechny tribuny jsou přístupné cca 4 hod. před startem, VIP stan 2 hod. před startem.

Do kdy je otevřen Public stan pod sjezdovkou?

Max. do 24:00 hod.

Bude mezi závody nějaký program – například hudba nebo něco podobného?

Ano, mezi závody bude doprovodný program pro návštěvníky – hudba, animátoři, a soutěže – veškeré info najdete v sekci Doprovodný program (aréna)

OSTATNÍ

Kde budou k dispozici stánky s jídlem a nápoji?

Stánky s občerstvením jsou jednak v areálu Vysočina arény, před areálem – velký public stan pod sjezdovkou na Harusově kopci a rovněž i v jednotlivých sektorech u trati.

Budou návštěvníkům k dispozici prostory pro zahřátí např. vytápěné stany?

Vytápěné stany nebudou, možnost pro zahřátí nabídne pouze public stan pod sjezdovkou.

Je organizován shuttle bus z / do Brna? Pokud ano, kolik stojí a jak často jezdí? Pokud ne, jak se klienti nejlépe dostanou z Brna k závodišti?

Shuttle bus z Brna organizován není. Pro dopravu z Brna je třeba využít vlak či autobus. Pro vyhledání spojení využijte www.idos.cz.

Kde lze koupit merchandise věci?

Tyto věci bude možné koupit v areálu Vysočina Areny na označených místech.

Partneři IBU / IBU Partners
Partneři OV / OC partners
Dodavatelé OV / OC suppliers
Mediální partneři / Media partners

All rights reserved © Český svaz biatlonu