Pro návštěvníky

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SVĚTOVÉHO POHÁRU V BIATLONU 2020 – VYSOČINA ARENA

Návštěvní řád akce platí pro veškeré prostory Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, které jsou ohraničeny ploty, vyznačeny vstupy, východy, tratě a prostory související s pořádáním Světového poháru v biatlonu 2020 Nové Město na Moravě.

VSTUP DO AREÁLU

Vstup do areálu je s odvoláním na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 2. března 2020 pod č.j. MZDR 5503/2020-7/PRO zakázán všem divákům.

K provedení tohoto opatření jsou všechny osoby povinny dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu, pořadatelské a bezpečnostní služby, dále Městské policie Nové Město na Moravě nebo Policie České republiky.

OSOBNÍ A MAJETKOVÁ PRÁVA, ZÁVAZNOST NAŘÍZENÍ A POKYNŮ

Organizátoři a jimi pověřené osoby (pořadatelská a bezpečnostní služba) mohou z důvodu porušení zákazu vstupu do areálu vykázat z místa konání této sportovní události všechny osoby, které tento zákaz nerespektují.

Při vstupu do areálu jsou všechny osoby povinny respektovat platné právní předpisy České republiky, především ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 2. března 2020 pod č.j. MZDR 5503/2020-7/PRO, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů.

Partneři IBU / IBU Partners
Partneři OV / OC partners
Dodavatelé OV / OC suppliers
Mediální partneři / Media partners

All rights reserved © Český svaz biatlonu